واکنش دبیر ورزشگاه حقوق بشر نیز فوت مهسا امین بود

دستیار امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از نهادهای ذیربط خواست تا بررسی ها و بررسی های لازم را در خصوص علت مرگ مهسا امینی با دقت و سرعت انجام دهند و اقدامات لازم را انجام دهند. نتایج به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تسلیت به خانواده مهسا امینی از مراجع ذیربط خواستار رسیدگی و رسیدگی به پرونده علت فوت شد. این دختر جوان باید به دقت و سریع انجام شود و نتایج به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: چندین واحد قضایی و غیر قضایی دستور تحقیق و تفحص صادر کرده و تیم های ویژه و تخصصی نیز تشکیل شده است.

وی همچنین از مراجع قضایی ذیربط درخواست کرد در صورت احراز تقصیر و خطا در این پرونده، سریعاً با عاملان و عوامل این وضعیت برخورد قانونی کنند.

گریبابادی کرد: دفتر حقوق بشر ضمن تاکید بر رعایت حقوق اساسی و اساسی همه شهروندان مطابق با اصول قانون اساسی از سوی کلیه نهادها و سازمان های کشور، به بررسی و پیگیری موارد نقض احتمالی حقوق بشر این شهروند ایرانی خواهد پرداخت. کشور.

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما