قیمت ربع سکه بهار ازادی پنجشنبه 24 شهریور

در رفتن– قیمت ربع سکه بهار آزادی در نیمه نخست معاملات امروز پنجشنبه 3 شهریورماه پنج میلیون و 150 هزار تومان ثبت شد. بعدازظهر ربع سکه بهار آزادی را به همین قیمت دادند.

ربع سکه بهار آزادی که امروز پنج میلیون و 150 هزار تومان فروخته می شود، یک هفته پیش، پنجشنبه 26 شهریورماه، دقیقا پنج میلیون تومان ارزش داشت. هفته گذشته کمترین قیمت روز شنبه 28 شهریور چهار میلیون و 980 هزار تومان بوده است. مبلغ پنج میلیون و 300 هزار تومان را نیز باید بالاترین قیمت ربع سکه بهار آزادی در این مدت دانست.

تغییر قیمت در سه ماهه آخر هفته

پنجشنبه 17 شهریور شنبه 19 شهریور یکشنبه 20 شهریور دوشنبه، 21 سپتامبر سه شنبه 22 شهریور چهارشنبه 23 شهریور پنجشنبه 24 شهریور
پنج میلیون تومان چهار میلیون و 980 هزار تومان پنج میلیون و 30 هزار تومان پنج میلیون و 250 هزار تومان پنج میلیون و 300 هزار تومان پنج میلیون و 150 هزار تومان پنج میلیون و 150 هزار تومان

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما